Alibre Design  & Design Elements
...................................................................................................................
                     เป็นซอฟต์แวร์หลักด้านการออกแบบเครื่องจักรกล มีฟังก์ชั่นการทำงานเทียบเท่ากับซอฟต์แวร์ CAD ชั้นนำในตลาด อันที่จริง ถ้าท่านคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ที่กล่าวถึงแล้ว ท่านก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Alibre Design ได้อย่างทันที
ซอฟต์แวร์ Alibre Design  มีเครื่องมือสำหรับงาน 3D CAD ที่หลากหลาย ใช้งานง่าย และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มี User Interface ที่เข้าใจง่าย และมีลำดับขั้นตอนการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งฟังก์ชั่นการตรวจสอบ และการวิเคราะห์งานที่ผู้ออกแบบที่ต้องการใช้อย่างครบครัน

การออกแบบชิ้นส่วน
Alibrec Design ช่วยทำให้การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนง่ายและรวดเร็วด้วยลำดับการออกแบบที่ง่าย และแก้ไขได้รวดเร็ว รวมถึงสามารถนำแบบที่ออกไว้แล้วกลับมาใช้ซ้ำได้อีก การออกแบบชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องมือจับ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม จึงรวดเร็วและเป็นตัวช่วยอย่างดี
 • การออกแบบ 3D ด้วยตัวแปร เป็นวิธีง่ายและมีประสิทธิภาพในการระบุความสัมพันธ์ เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเกิดขึ้น
 • Sketch Constraints เป็นค่าที่กำหนดให้อย่างอัตโนมัติ เพื่อความมั่นใจว่าการออกแบบสามารถใช้งานได้จริง
 • เทคโนโลยี Push / Pull กลุ่มเครื่องมือ push/pull ช่วยให้ง่ายในการระบุสิ่งที่ต้องการเลือก เพื่อการเปลี่ยนขนาดหรือตำแหน่ง โดยไม่ต้องแก้ไขโครงร่างหรือรูปลักษณะ เครื่องมือกลุ่มนี้มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ FEA ให้สะดวกขึ้น หรือการแก้ไขโมเดลที่นำเข้ามาโดยไม่มีรายละเอียดการออกแบบมาก่อน
 • ใช้ Excel ช่วยในการออกแบบ ใช้หรือใช้ซ้ำข้อมูล Excel เพื่อง่ายในการแปรค่ารูปร่างของ ชิ้นส่วน หรือ ชิ้นส่วนประกอบที่ออกแบบแล้วทั้งหมด

การออกแบบการประกอบชิ้นส่วน (Assembly Design)
Alibre Design Expert ช่วยให้การออกแบบการประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ด้วยการควบคุมแบบ Drag-and-drop และวางชิ้นส่วนตัวอย่างได้ตามที่ต้องการ
ซึ่งมีส่วนช่วยประหยัดเวลาที่ต้องทำในด้านเทคนิค การสร้างมุมมองแบบแยกชิ้นส่วน (exploded view) ช่วยให้สามารถใช้ แบบ 2D ซ้ำได้หลายครั้ง
การค้นหาคุณลักษณะทางกายภาพของ การประกอบชิ้นส่วน (Assembly) เช่น มวล  detect collisions และการเปลี่ยนตัวแปรการออกแบบทำได้ง่าย ๆ และสามารถทำได้โดยตรงใน assembly workplace นอกจากนี้ยังสามารถจำลองเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยการคลิกและลากชิ้นส่วนเพื่อดูการเคลื่อนไหวจริงก่อนการนำไปสร้างต้นแบบขึ้นมา
 • การสร้าง Drag and Drop Constraint ด้วยเทคโนโลยี Intelligent Snapping ช่วยงานประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากขึ้นเป็นต้นแบบที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และง่ายขึ้น 
 • สร้างมุมมองแยกชิ้นส่วน (Exploded Views) รวดเร็ว สามารถสร้างมุมมองแยกชิ้นส่วน (Exploded Views) ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบสร้างเอง นอกจากนี้ยังสามารถนำมุมมองดังกล่าวออกมาแสดงในแบบ 2D หรือ นำออกมาสร้างเป็นแฟ้ม PDF เพื่อใช้เป็นคำอธิบายวิธีการประกอบชิ้นส่วน หรือการแยกชิ้นส่วน
 • ตรวจสอบการทับซ้อนกันของชิ้นงาน การตรวจสอบการทับซ้อนกันของชิ้นงาน เพื่อความมั่นใจว่าชิ้นส่วนที่ประกอบกันสามารถเข้ากันได้แนบสนิท ไม่มีการเหลื่อมหรือทับซ้อนกัน ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้พบข้อผิดพลาดตั้งแต่การออกแบบ ก่อนการนำไปสร้างต้นแบบ

แบบร่าง 2D
การสร้างแบบร่าง 2D ใน Alibre  Design Expert เป็นไปอย่างอัตโนมัติ เพียงท่านออกแบบ 3D และใช้คำสั้งสร้างแบบ 2D ได้อัตโนมัติ รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบ 3D แบบ 2D ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเครื่องมือที่แสดงรายละเอียดสามารถนำไปใส่ในแบบที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างครบครัน
 • การปรับปรุงอัติโนมัติ เวลาส่วนใหญ่ที่เสียไปสำหรับการออกแบบ 2D คือมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ แต่สำหรับ โมดูลการออกแบบ 2D ของ Alibre Design Expert เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแบบ 3D แบบ 2D จะมีการเปลี่ยนแปลงให้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มความถูกต้องแม่ยำอีกด้วย
 • Export/Import DWG,DXF , and PDF ความง่ายในการส่งต่อ แบบ 2 มิติไปยังโปรแกรมหรือผู้ใช้งานอื่น ด้วยมาตราฐาน DXF, DWG และรูปแบบ PDF นอกจากนั้นยังสามารถนำเข้าจาก ไฟล์ DWG / DXF และแก้ไขเป็นพื้นฐานสำหรับออกแบบ 3D ใหม่ได้

ออกแบบแผ่นพับ แผ่นคลี่ (Sheet Metal Design)
Alibre Design Expert ได้รวมโมดูลและเครื่องมือเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนงานแผ่นพับและแผ่นคลี่ ทันทีสร้างรูปแบบแผ่นพับ จะสร้างแบบ 2D แผ่นตัดสำหรับดูและตรวจสอบได้ทันที และมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการออกแบบอย่างชัดเจนง่าย และมีประสิทธิภาพ
 • ออกแบบแผ่นพับ แผ่นคลี่ กลุ่มของเครื่องนี้ช่วยให้สามารถสร้างแผ่นพับ แผ่นคลี่ โดยใช้แนวทางเดียวกับที่ใช้ในวิธีการผลิตของโรงงาน
 • รูปแบนราบ (Flat Patterns) ในคลิกเดียว ช่วยให้ชิ้นส่วนแผ่นพับ เปลี่ยนเป็นรูปแบนราบ (Flat Pattern) สำหรับการตรวจสอบ หรือใช้ในแบบ 2D ได้อย่างง่ายดาย

ส่วนประกอบเพิ่มเติม
Alibre Design Expert มีส่วนประกอบเพิ่มพิเศษที่ช่วยให้การออกแบบ การตรวจแบบ การใช้แบบร่วมกันในระบบคอมพิวเตอร์ และการแสดงผล เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างถาพ Photorealistic Rendering HyperShot เป็นแอพริเคชั่นที่ใช้ในการสร้างภาพเสมือนจริง โดยการนำแบบ 3D มาเปลี่ยนเป็นภาพที่สวยงาม ใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
 • วิเคราะห์และแบบจำลองการเลื่อนไหว Alibre Design Expert มีโมดูลการวิเคราะและจำลองการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบ รวมเข้าไว้ในซอฟต์แวร์แล้ว การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนที่นำมาประกอบกัน การสร้างภาพเคลื่อนไหวของชิ้นส่วน การสร้างภาพกราฟแสดงความเร็วของชิ้นส่วน และคุณลักษณะทางกายภาพเมื่อเวลาเปลี่ยนไป รวมทั้งการตรวจสอบการปะทะ ก่อนการนำไปผลิตต้นแบบ
 • การวิเคราะห์ FEA ALGOR Design Check เป็นโมดูลที่ช่วยในการวิเคราะห์ความเครียดของชิ้นส่วน (Stress Analyses) เพื่อใช้ทดสอบความแข็งแรงที่เกิดขึ้นจริง การวิเคราะห์นี้ช่วยให้สามารถทดสอบความแข็งแรงของชิ้นส่วนตามความต้องการก่อนนำไปผลิตต้นแบบ ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลา เงินและทรัพยากร
 • ไลเบอรี่ส่วนมาตรฐาน (Standard Part Libraries) มีชิ้นส่วนมาตรฐานให้นับล้านชิ้นตามมาตรฐานของผู้ผลิตชิ้นส่วนเฉพาะด้าน เช่น น็อต  บานพับ  linear actuators,  aerospace fasteners, มอเตอร์และชิ้นส่วนอื่นๆอีกจำนวนมาก ช่วยให้ท่านประหยัดแรงและเงินในการออกแบบ
 • ระบบจัดการเอกสาร สัญญา และกระบวนการทำงานมี่สมบูรณ์ Alibre Vault เป็นการจัดการเอกสารการออกแบบที่สมบูรณ์ ด้วยวิธีการรวมศุนย์ข้อมูลจึงลดความซ้ำซ้อนของเอกสารในบริษัท ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในสำนักงานหรือต่างประเทศ
 • การแปลงแบบจำลองเป็นไฟล์ 3D PDF โมดูลสร้าง 3D PDF ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเปลี่ยนแบบ 3D เป็นไฟล์ PDF 3D เพื่อส่งต่อให้คนที่ต้องการดู โดยใช้โปรแกรม Adobe Reader ที่สามารถเปิดไฟล์ 3D PDF ผู้ดูสามารถ หมุน, ซูม เป็นต้น โดยที่ไฟล์ 3D PDF สามารถใช้ในการสร้างแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ สร้างเอกสาร คำแนะนำการประกอบชิ้นส่วน / การแยกชิ้นส่วน เพื่อถ่ายทอดการออกแบบในลักษณะที่ลูกค้าเข้าใจง่าย

PESIK INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัท เพสิคอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
FREE TRIAL DOWNLOAD
ดาวน์โหลดโปรแกรม Alibre Design
             ทดลองใช้ฟรี 30 วัน